SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

1. Általános információk
A DUNACENTER HORGÁSZBOLT (ANGLERS-SHOP KFT.) (székhely: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 18. 4/1.),
mint a személyes adatokkezelője, elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme és az erről szóló szabályozás
betartása iránt a jelenleg hatályos jogszabályok, különösképpen az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, továbbiakban GDPR értelmében.
A jelen tájékoztató (továbbiakban „Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató”) célja, hogy
tájékoztassa a szolgáltatásaink felhasználóit és/vagy ügyfeleinket (továbbiakban „felhasználó”)
azoknak az információknak a gyűjtésével, használatával és terjesztésével kapcsolatos eljárásokról,
amelyeket a felhasználó ad meg számunkra a jelen honlapon keresztül, illetve az asztali gépekhez
és laptopokhoz biztosított alkalmazásokon („Platformok”) keresztül, és/vagy azon adatgyűjtések
alkalmával, amelyeket az ügyfél által tőlünk kért szolgáltatások és termékek alkalmával végzünk el.
A jelen Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató (a Szabályokkal és feltételekkel, esetleges
más dokumentumokkal együtt, amelyekre a jelen Tájékoztatóban hivatkozunk, illetve a Cookie-ról
szóló tájékoztatóval együtt) meghatározza azon alapokat, amelyekkel feldolgozásra kerülnek azok
a személyes adatok a jelenleg hatályos jogszabályok, különösképpen az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, továbbiakban GDPR értelmében, amelyeket az Ügyfelektől
gyűjtünk be, vagy amelyeket az ügyfél ad meg számunkra. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a
következő információkat, hogy megértse a személyes adatok kezelésére vonatkozó szempontokat
és eljárásokat, illetve a személyes adatok kezelésének módjait.
A jelen Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató (amennyiben szükséges, a Szabályokkal
és feltételekkel, esetleges más dokumentumokkal együtt, amelyekre a jelen Tájékoztatóban
hivatkozunk, illetve a Cookie-ról szóló tájékoztatóval együtt) a mai naptól kezdődően alkalmazandó
az adatkezelésre a már regisztrált felhasználók és/vagy ügyfelek esetében, akiktől már megkaptuk
a kezelésre vonatkozó beleegyezést az előzőekben hatályos törvények értelmében.

2. Milyen információkat gyűjtünk a felhasználónál és mennyi ideig tároljuk ezeket az adatokat?
(Személyes adatok a GDPR 4., 5., 13. és 44. cikke értelmében)
A következő adatok begyűjtésére és kezelésére vagyunk jogosultak:
- Családi név és utónév
- Email cím
2.1. Felhasználó által adott információk: A felhasználó a személy azonosításához szükséges
adatokat („Személyes adatok”) is tartalmazó információkat ad át számunkra akkor, amikor
használja a Platformjainkat, illetve a Platformokon található nyomtatványok kitöltése során, amikor
részt vesz az egyik programunkon, promóciónkon vagy felmérésünkön, amikor telefonon, e-mailben vagy
más módon veszi fel velünk a kapcsolatot, amikor problémát jelez a Platformjainkkal
kapcsolatban és/vagy megbízást ad számunkra, vagy szolgáltatást és termékek kér tőlünk.


A Személyes adatok az alábbiakat foglalhatják magukban:
• A Platformjainkon kínált szolgáltatás és termékek nyilvántartásba vételéhez előírt
információk vagy általunk nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges
információk, mint név, e-mail cím, születési idő, nem, mobiltelefon szám és jelszó.
Mindezeknek a mezőknek a kitöltése kötelező. A Dunacenter Horgászbolt nem tudja a Platformjain
kínált szolgáltatásokat nyújtani, ha a kért információkat nem kapja meg, és ennek
következtében a felhasználó nem tudja regisztrálni a saját felhasználói fiókját a mi
Platformjainkon, vagy kérni a részvételét a programokon és képzéseken;
• Fénykép;
• Postacím;
• Rövid önéletrajz;
• Felhasználó és közöttünk lefolytatott levelezés összegzése;
• Platformjainkon tett látogatásai és azon források leírása, amelyekbe belépett;
• Válaszok az esetleges felmérésekre vagy kérdőívekre, mint például recenziók az
eseményekre és a képzésekre vonatkozóan. Ezeket az információkat elemzésekre és a
felhasználók jobb megértésére használjuk fel;
• Azon pozícióra vonatkozó információk, amikor a beleegyezését adta a hivatkozott adatok
gyűjtéséhez és kezeléséhez; útlevél, járművezetői engedély, személyazonosító igazolvány és
egyéb, hasonló dokumentum, amelynek a benyújtásába a felhasználó beleegyezett.
2.2. Automatikusan gyűjtött adatok
2.2.1. Amennyiben a felhasználó a közösségi médián található hitelesítési eljárásokkal iratkozik fel,
a Dunacenter Horgászbolt hozzáfér meghatározott személyes adatokhoz (például családi név, utónév,
fénykép, e-mail, Facebook ismerősök száma, stb.) a felhasználó közösségi média fiókjában, a
közösségi média ezen platformjain alkalmazandó használati feltételek alapján. Ezen túlmenően
begyűjthetjük a felhasználó bizonyos Személyes adatait akkor, amikor harmadik személyek
közösségi mediájával kommunikál például egy „Like” jellel.
2.2.2. Ami a Platformjainkon tett minden egyes látogatást illeti, a hatályos törvények értelmében,
és amennyiben szükséges, a felhasználó beleegyezésével, adatokat gyűjthetünk a használatban
levő berendezésekre és a hálózatra vonatkozóan, amelyekre fellép akkor, amikor a
szolgáltatásainkat használja. A következő információk tartoznak ide: IP cím, login információk,
keresőoldal típusa és verziója, keresőoldal plug-injeinek típusa és verziója, operációs rendszer és
platform, hirdetési azonosító, információk a látogatásról, mint URL „clickstream” a Platformjainkhoz
vagy a Platformjainktól, megjelenített vagy keresett termékek, letöltési hibák, meghatározott
oldalakon a látogatások időtartama, interakciók az oldalakon, és bármely telefonszám, amelyről a
BackOffice-ünket hívta. Ezeket az információkat különböző technológiák felhasználásával gyűjtjük,
többek között cookie-kkal (további információkért olvassa el a Cookie-ról szóló tájékoztatónkat).
2.3. Adatok megőrzése
2.3.1. Az alábbi, 2.3.2 pontban foglalt Személyes adat kategóriák kivételével, a Személyes
adatokat a velünk fennálló kapcsolat ideje alatt, és a személyes adatok megőrzésére vonatkozó,
hatályos jogszabályok értelmében őrizzük meg.
2.3.2. A következő Személyes adat kategóriákat különböző ideig kell megőrizni:
- A Pénzügyi adatok (pl. kifizetések, visszatérítések, stb.) az alkalmazandó adójogszabályokban és
könyvelésről szóló jogszabályokban foglaltak szerint kerülnek megőrzésre.


3. Hogyan használjuk az Ügyféltől begyűjtött információkat?
(Személyes adatok kezelésének jogszerűsége és hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a GDPR 6.
és 7. cikkei értelmében)
A GDPR 6. és 7. cikkei értelmében a Személyes adatok jogszerű kezelése az alábbi célokkal
történik:
3.1. Eleget teszünk a Felhasználó és közöttünk létrejött szerződésekből eredő
kötelezettségeinknek, és biztosítjuk a Felhasználó részére a kért információkat és
szolgáltatásokat, beleértve a termékek megvásárlását; amennyiben az adatok kezelése szükséges
a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.
3.2. Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat küldünk e-mailben és/vagy szöveges üzenetben
és/vagy bármely más kommunikációs eszköz révén; amennyiben az adatok kezelése szükséges a
kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy az adatok kezelése a
felhasználó beleegyezésével történik.
3.3. Engedélyezzük a szolgáltatásainkhoz való hozzáférést és biztosítjuk az Ügyfél számára, hogy
beszéljen a Dunacenter Horgászbolt munkatársaival; amennyiben (i) az adatok kezelése szükséges a
kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, (ii) amennyiben az adatok
kezelése a felhasználó beleegyezésével történik és/vagy (iii) amennyiben szükséges a törvény
által előírt jogok biztosításához, gyakorlásához és védelméhez.
3.4. Biztosítjuk (i) az alkalmazandó törvények, (ii) az Általános használati feltételek és (iii) a
Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató betartását. Ez az adatkezelés szükséges (i) a
kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy (ii) szükséges a törvény
által előírt jogok biztosításához, gyakorlásához és védelméhez.
3.5. A hatályos jogszabályok értelmében és a felhasználó beleegyezésével küldünk marketing
anyagokat és a szükséges információkat a kért szolgáltatások nyújtásának megkönnyítésére,
javaslatokat és utasításokat a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó termékekről és szolgáltatásokról,
amelyek érdekelhetik a felhasználót. Ezen túlmenően az adatokat a felhasználó irányítására is
felhasználjuk, hogy megjelenjenek a hirdetéseink a közösségi média platformjain. Részletesebb
információk találhatók ezen funkciókról és a felhasználótól kapott adatokról harmadik személyek
közösségi média platformjainak ide tartozó területein.
Ez az adatkezelés a felhasználó beleegyezésén és/vagy a mi jogos érdekeinken alapul (azaz,
hogy célirányos reklámot küldjünk részére).
3.6. Tájékoztassuk a felhasználót a szolgáltatásainkban bekövetkezett esetleges változásokról. Ez
az adatkezelés szükséges (i) a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez
és/vagy (ii) szükséges a törvény által előírt jogok biztosításához, gyakorlásához és védelméhez.
3.7. Lehetővé tegyük a hazsnálók részére, hogy részt vegyenek a szolgáltatásaink interaktív
funkcióiban, amennyiben ezt választják. Ez az adatkezelés szükséges (i) a kölcsönösen vállalt
szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy (ii) az adatok kezelése a felhasználó
beleegyezésével történik.
3.8. Biztonságban tartsuk a Platformjainkat. Ez az adatkezelés (i) a jogos érdekeinken alapul
(biztosítsuk a Platformjaink biztonságát), (ii) szükséges a törvény által előírt jogok biztosításához,
gyakorlásához és védelméhez és/vagy (iii) a törvény által előírt kötelezettségeink szerint kell
teljesíteni.
3.9. Eleget tegyünk a törvény által előírt kötelezettségeinknek.


4. Kik a felhasználótól begyűjtött Információk címzettjei, és milyen célra kerülnek az
információk továbbküldésre?
(Személyes adatok a GDPR 13. és 44. cikke értelmében)
4.1. A jelen Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatóban megjelölt célok elérésére
kaphatunk és küldhetünk információkat a felhasználóval kapcsolatban (ideértve a személyes
adatokat is), amennyiben a felhasználó valamelyik általunk, vagy az adatkezelők és az
adatkezelők megbízottai által kezelt Platformot használja.
4.2. Ezen túlmenően felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy amennyiben a felhasználó úgy
határoz, hogy megosztja velünk az információkat, ideértve a Személyes adatokat is, a
kereskedelmi partnereinkkel fennálló szolgáltatások révén, a jelen Személyes adatok kezeléséről
szóló tájékoztatón kívül alkalmazásra kerülnek a felhasználónál a kereskedelmi partnereink
adatkezelési politikái és/vagy személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatói is. Felügyeljük a
kereskedelmi partnereink által az ő platformjaikon begyűjtött információk gyűjtését és/vagy
kezelését.
6. Közösségi média platformokra szánt és az e-mailben és/vagy SMS-ben küldött
körleveleinkben megjelenő hirdetések
(Személyes adatok a GDPR 13. és 44. cikke értelmében)
A hatályos jogszabályok értelmében és a felhasználó beleegyezésével felhasználhatjuk a
Platformjainkon megadott információkat elektronikus direkt marketing célokra (például (i)
eseményeinkkel kapcsolatos hírlevelek, vagy egyéb tájékoztatók küldése, amelyekről úgy
gondoljuk, hogy érdekelhetik az ügyfeleket vagy (ii) azon reklámok bemutatása a felhasználó
részére, amelyeket a közösségi média platformjain vagy harmadik személyek weboldalain történő
megjelenítésre szánunk).
Elektronikus marketing kommunikációkkal kapcsolatos információk: a megadott hozzájárulás
bármikor visszavonható azzal, hogy (i) kitörli a felhasználói fiókban található, ide vonatkozó
mezőben levő jelet, (ii) minden, Dunacenter Horgászbolt által a felhasználónak küldött tájékoztatóban
található leiratkozási linkre kattint vagy (iii) felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi, 13. pontban
megjelölt címeken.
Hirdetésekkel és célzott tartalmakkal kapcsolatos információk:
A közösségi médiákon (például Facebook és Instagram): bármikor eljárhat a hozzájárulás
visszavonásában azzal, hogy konfigurálja a hirdetésekre vonatkozó beállításokat a közösségi
média fiókjában.
7. Átadásra kerülnek a felhasználó adatai? Hogyan és hova?
A felhasználó Személyes adatait az Európai Unióban („EU”) használjuk fel és nem küldjük el az
adatokat EU-n kívüli országokba.
8. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját személyes adataira vonatkozóan?
(GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20. és 21. cikkei értelmében)
8.1. Amennyiben a törvény lehetővé teszi, a felhasználó jogosult egy példányt kapni a
birtokunkban levő Személyes adatokról, illetve kérheti annak megerősítését, hogy folyamatban
van-e a személyes adatainak kezelése vagy sem, és ebben az esetben jogosult az adatokhoz
hozzáférni a GDPR 15. cikke értelmében. Mielőtt a felhasználó kérdésére válaszolnánk,
megkérhetjük a felhasználót, hogy (i) ellenőrizze a saját személyazonosságára vonatkozó adatokat
és (ii) adjon meg további részleteket, hogy jobban meg tudjuk válaszolni a kérdését. Megpróbálunk
a lehető legrövidebb racionális időn belül válaszolni. Amennyiben a felhasználó szeretné ezen
jogát gyakorolni, fel kell vennie a kapcsolatot velünk az alábbiakban megadott címek egyikén (lásd
13. pont).
8.2. A felhasználó jogosult a saját Személyes adatait frissíteni, kiegészíteni és átalakítani
névtelenül, vagy törölni azzal, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott címek
egyikén (lásd 13. pont). A felhasználó bármikor megszüntetheti a saját online fiókját és jogosult
megtagadni a hozzájárulást a saját Személyes adatainak kezeléséhez.
Néhány esetben megőrizhetünk a felhasználóval kapcsolatban néhány információt, amennyiben
ezt a törvény előírja, vagy amennyiben egyéb, jogszerű célokra szükségesek. Például,
amennyiben úgy véljük, hogy a felhasználó csalást követett el vagy megszegte az Általános
használati feltételeinket, határozhatunk arról, hogy megőrzünk néhány információt, hogy elkerüljük
a Platformjainkon alkalmazandó jogszabályok kijátszását.
8.3. Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy megsértették a jogait, jogosult panaszt benyújtani az
illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy törvényes útra terelni a jogsértést.
8.4. A felhasználó ezen túlmenően jogosult az őt érintő, és az általa részünkre megadott
Személyes adatokat megkapni szerkesztett, általánosan használt formában és olvashatóan, illetve
ezeket az adatokat tovább küldeni egy másik adatkezelő részére.
9. Cookie-k és hasonló technológiák
Részletesebb információkat a Cookie-król szóló tájékoztatónk tartalmaz.
11. Link más weboldalakhoz és közösségi médiákhoz
A Platformjaink időszakonként tartalmazhatnak linkeket más, a hálózatunkhoz kapcsolódó
weboldalakhoz vagy hirdetőkhöz és leányvállalatokhoz. Amennyiben a felhasználó rákattint ezen
weboldalak linkjére, nem szabad elfeledkeznie arról, hogy ezek a weboldalak saját
szabályozásokkal rendelkeznek a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, és mi nem vállalunk
semmilyen felelősséget ezen szabályozásokkal és politikákkal kapcsolatban. Mindig el kell olvasni
ezeket a szabályozásokat azelőtt, hogy elküldik a Személyes adatokat ezekre a weboldalakra.
12. Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató módosításai
Minden a Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatóban a jövőben elvégzett módosítást
közzéteszünk a jelen oldalon. Amennyiben előírt, tájékoztatjuk erről a felhasználókat, vagy kérjük a
hozzájárulásukat. Kérjük a felhasználót, hogy rendszeresen olvassa el ezt az oldalt azon esetleges
frissítések vagy módosítások miatt, amelyeket a Személyes adatok kezeléséről szóló
tájékoztatóban végeztünk el.
13. Értesítési címek és Személyes adatok védelméért felelős személy
Amennyiben a felhasználó bármikor szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, hogy gyakorolja a
vonatkozó jogait vagy kérdéseket tegyen fel a Személyes adatokra vonatkozóan, ezt a követező
címen teheti meg: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
14. Adatvédelmi kötelezettségek
A Dunacenter Horgászbolt minden alkalmazottja és tanácsadója köteles titoktartási szerződést aláírni és
elvégezni a kötelezően előírt képzéseket a titoktartásra és az adatkezelésre vonatkozóan, illetve a
Magatartási kódexünkkel kapcsolatos képzést. A Dunacenter Horgászbolt Magatartási kódexe specifikusan
megjelöli az adatvédelemre vonatkozó felelősséget és előírt magatartást.
15. Másodlagos adatfeldolgozók igénybe vétele
A Dunacenter Horgászbolt csoport társaságai közvetlenül végzik azon adatok feldolgozásának nagy részét,
amelyek szükségesek a szolgáltatások nyújtásához. Ugyanakkor igénybe veszünk néhány külső
munkatársat („Adatfeldolgozó”), akik segítenek bennünket ezen szolgáltatásoknál. Minden
Adatfeldolgozónak át kell mennie egy szigorú kiválasztási eljáráson, amelynek célja a műszaki
kompetenciák és a kapacitás biztosítása, hogy megfelelő szinten garantálja a biztonságot és az
adatvédelmet. A GDPR szabályozás szerint az Adatkezelőknek és az Adatfeldolgozóknak
rendelkezniük kell a megfelelő műszaki és szervezeti feltételekkel, hogy biztosítsák a kockázatnak
megfelelő biztonsági szintet. A felhasználó elkérheti az Adatfeldolgozók teljes listáját a jelen
Tájékoztató 13. pontjában megjelölt elektronikus postacímre küldött mailben.


A jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 24. napján került frissítésre.